Pretraga za: regali

Početna › Pretraga za: regali

POLIČNI REGALI

Regali sačinjavaju montažne stranice koje se spajaju vijcima i polični nosači u koje se mogu umetati metalni ili drveni ulošci.

Sistem regala omogućuje brzu montažu i demontažu elemenata regala.
Standardna izvedba elemenata: stranice pocinčane; nosači plastificirani. Mogućnost pomicanja nosača po stupu +-30 mm. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • DUBINA REGALA: 300-1000 mm
  • VISINA REGALA: 2000-6000 mm
  • DUŽINA NOSAČA POLICA: 1000-2000 mm
  • NOSIVOST: Ovisno o dužini nosača do 400 kg maksimalno
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALIREGALNI PROFILI

Regalni profili koriste se za izradu većih ili manjih stalaža, stolova i polica ili oblika po Vašim vlastitim idejama.

Izrađeni su od hladno valjanog lima debljine 2 mm u “L” profilu 60x40 i 40x40 mm. Standardna dužina profila je 2000 mm ili 2500 mm prema posebnoj narudžbi. Regalni profili zaštičeni su površinski cinčanjem ili plastifikacijom.
Spajanje regala izvodi se vijcima.
PALETNI REGALI

Paletni regali RS 65, RS 75, RS 90 i RS 120 sastoje se od stranica koje su kompletno pocinčane i na sebi nemaju varilačkih radova, već se kompletna montaža izvodi vijcima. Zbog vijčanih spojeva vrlo lako se montiraju, a u slučaju oštećenja stranica uslijed nepažljivog rukovanja robom, vrlo lako se mogu izmijeniti oštećene komponente. Nosivost stranica kreće se do 22000 kg, ovisno od rasporeda uzdužnih nosača.

Stranice regala izrađuju se u slijedećim širinama:
500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1050, 1100, mm ili po posebnoj narudžbi. Određuju se prema potrebnoj nosivosti pojedine etaže regala. Na krajevima nosača nalaze se spojnice kojima se brzo vrši montaža i premještanje željenih visina nosača. Specijalna izvedba paletno-poličnih nosača za metalnu ispunu ili neku drugu vrstu ispune, kako bi na taj način paletni regal pretvorili u polični regal. Nosivost uzdužnih nosača podrazumijeva kontinuirano raspoređen teret po cijeloj površini etaže.

Montaža uzdužnih nosača vrlo je jednostavna i brza, a nosači se osiguravaju specijalnim klinom kako ne bi došlo do izbacivanja nosača iz njegovog sjedišta. Visine se mogu brzo i jednostavno mijenjati s korakom 75 mm, odnosno 50 mm.
Nosači se plastificiraju u plavoj boji ili nekoj standardnoj boji po želji investitora .

PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALI
PALETNI REGALIKONZOLNI REGALI

Konzolni regali upotrebljavaju se za robu velikih težina i dimenzija. Izrađeni su od kvalitetnog pocinčanog lima, a konzole su plastificirane. Sastavljaju se sistemom spajanja s vijcima bez varilačkih radova. Konzole imaju mogućnost pomicanja po stupu za +-75 mm.
 

KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI
KONZOLNI REGALI