Pretraga za: regal

Početna › Pretraga za: regal

POLIČNI REGALI

Regali sačinjavaju montažne stranice koje se spajaju vijcima i polični nosači u koje se mogu umetati metalni ili drveni ulošci.

Sistem regala omogućuje brzu montažu i demontažu elemenata regala.
Standardna izvedba elemenata: stranice pocinčane; nosači plastificirani. Mogućnost pomicanja nosača po stupu +-30 mm. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • DUBINA REGALA: 300-1000 mm
  • VISINA REGALA: 2000-6000 mm
  • DUŽINA NOSAČA POLICA: 1000-2000 mm
  • NOSIVOST: Ovisno o dužini nosača do 400 kg maksimalno
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALIREGALNI PROFILI

Regalni profili koriste se za izradu većih ili manjih stalaža, stolova i polica ili oblika po Vašim vlastitim idejama.

Izrađeni su od hladno valjanog lima debljine 2 mm u “L” profilu 60x40 i 40x40 mm. Standardna dužina profila je 2000 mm ili 2500 mm prema posebnoj narudžbi. Regalni profili zaštičeni su površinski cinčanjem ili plastifikacijom.
Spajanje regala izvodi se vijcima.