Polični regali

Početna › Proizvodi › Polični regali

POLIČNI REGALI

Regali sačinjavaju montažne stranice koje se spajaju vijcima i polični nosači u koje se mogu umetati metalni ili drveni ulošci.

Sistem regala omogućuje brzu montažu i demontažu elemenata regala.
Standardna izvedba elemenata: stranice pocinčane; nosači plastificirani. Mogućnost pomicanja nosača po stupu +-30 mm. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

  • DUBINA REGALA: 300-1000 mm
  • VISINA REGALA: 2000-6000 mm
  • DUŽINA NOSAČA POLICA: 1000-2000 mm
  • NOSIVOST: Ovisno o dužini nosača do 400 kg maksimalno
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI
POLIČNI REGALI