Pretraga za: izrada stalaža

Početna › Pretraga za: izrada stalaža

REGALNI PROFILI

Regalni profili koriste se za izradu većih ili manjih stalaža, stolova i polica ili oblika po Vašim vlastitim idejama.

Izrađeni su od hladno valjanog lima debljine 2 mm u “L” profilu 60x40 i 40x40 mm. Standardna dužina profila je 2000 mm ili 2500 mm prema posebnoj narudžbi. Regalni profili zaštičeni su površinski cinčanjem ili plastifikacijom.
Spajanje regala izvodi se vijcima.