Perforirani kabelski kanali

Početna › Proizvodi › Perforirani kabelski kanali i pribor

PERFORIRANI KABELSKI KANALI I PRIBOR

Perforirani kabelski kanali, kabelske police i ljestvičasti kabelski kanali sa odgovarajućim priborom upotrebljavaju se za polaganje elektroenergetskih i signalnih kablova sa ciljem razvođenja električne energije, signalizacija i upravljanja u industrijskim postrojenjima, robnim kućama, sportskim dvoranama, bolnicama, aerodromi, prometni objekti (tuneli, mostovi, vijadukti), brodovi itd.

Proizvode se u standardnim širinama 50, 100, 200, 300. i 400 mm, a po posebnim narudžbama i do 600 mm. Standardne dužine su 2000 mm. 25oo mm, i 300 mm po posebnoj narudžbi.

Kabelski kanali Kabelske police Perforirani kanali

Perforirani kanali i ljestvičasti kanali proizvode se iz kvalitetno pocinčanih limova, a mogu se i dodatno zaštititi plastifikacijom ili vruće cinčani.

Sendzimirova metoda kontinuiranog nanošenja cinka osigurava 275 g/m2 ili 20µm debljina sloja - trgovački pocinčani limovi.

Vruće cinčanje izvodi se na principu uranjanja kanala u rastaljeni cink i ovim postupkom dobivamo zaštitnu presvlaku cinka 40-570 g/m2 ili 70-80µm debljine cinka.

Plastifikacija - nanošenje praška umjetnih smola elektrostatskim nanošenjem na podlogu te se polimerizacijom na tempetaturi cca. 200 °C dobiva zaštitni sloj debljine 80-100µm. Zbog svojih postojanih osobina ova zaštita se preporuča u kemijskoj i prehrambenoj industriji.